Zamówienia telefoniczne: 668 088 930; Zamówienia mobile / sms: 798 239 224 - Natychmiastowa wysyłka już od 0zł
Centrum zamówień

telefon:           798 239 224
sms/mobile:    668 088 930
e-mail:             sklep@wzaufaniu.pl
Pon-Pt:                  8-21
Sob-Nd:                 8-18

Natychmiastowa wysyłka!

Bezpieczne płatności

Bezpieczne wysyłki

Producenci
Regulamin

Informacje ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem: www.wzaufaniu.pl prowadzony jest przez spółkę VITAL PROJEKT Dawid Charchut z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21,  posiadającą numer NIP 558-153-16-63 oraz numer Regon 146918963, zwaną dalej „Sprzedającym”.

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.wzaufaniu.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep wykona zamówienie i przekaże do wysłania produkt wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Informacje o Kliencie - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień;


Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU należącego do firmy PayU S.A. lub innych systemów płatności on- Line;

Produkt - oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego


ZASADY DZIAŁANIA

 1.   Wszystkie zlecenia przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.wzaufaniu.pl są realizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 2. Kodeksu Cywilnego,
 3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 5. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać Klienci za pośrednictwem Internetu, zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie www.wzaufaniu.pl.

3. Sklep działa w systemie 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok). Zamówienia złożone po godzinie 17:00 będą przetwarzane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

5. W zamówieniu Klient dokonuje, co najmniej:

 1. wyboru zamawianego produktu,
 2. oznaczenia adresu dostawy,
 3. wyboru sposobu płatności.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Sklep faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu podczas rejestracji. Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymywane przez Klienta zawiera unikalny numer indentyfikacyjny.

8. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.wzaufaniu.pl.

9. Sklep zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie wolne od wad, zgodnie ze specyfikacją opisaną przy danym produkcie.

10. Jeśli klient nie odebrał zamówienia lub nieterminowo reguluje należności za zamówiony towar, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnego zamówienia.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Produktów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet

Ceny usług

12. Ceny zamieszczone na stronie www.wzaufaniu.pl, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

13. Ceny podane na stronie przy produkcie są wiążące w chwili składania zamówienia. 

14. Koszty przesyłki zawarte są w cenie produktu. Przesyłka realizowana jest przez Pocztę Polską.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych usług i produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

16. Sklep oferuje Klientom następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem – Klient płaci za zamówienie, przy odbiorze gotówką;
 2. Przelewem Elektronicznym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;
 3. Przelewem Bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności;

Czas realizacji zamówienia

17. Standardowy czas realizacji wszystkich zamówień to 1 dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty na koncie w przypadku pozostałych form płatności.

18. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane i uznawane za odstąpienie od umowy przez Klienta. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

19. W przypadku przesyłek pocztowych Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

Odstąpienie od umowy

20. Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówienia.

21. Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu według wzoru znajdującego się tutaj i przesłania go na adres VITAL PROJEKT Dawid Charchut, 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21. Złożenie oświadczenia według wzoru powyżej nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zwrotu a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. Dla zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

22. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu: VITAL PROJEKT Dawid Charchut, 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21

23. Wraz ze zwracanym towarem, w ramach możliwości, dla celów identyfikacji Klienta, należy przesłać oryginał lub kopię dowodu zakupu.

24. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

25. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

26. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Od momentu wejścia w posiadanie produktu Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

Reklamacje

29. Każdy zamówiony Produkt w Sklepie objęty jest rękojmią Sprzedającego.

30. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.  Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej złożenia. Klient zostanie powiadomiony na adres email podany przy składaniu zamówienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym znajdującym się tutaj zawierającym podstawę żądania Klienta i tryb rozpatrzenia reklamacji na adres: VITAL PROJEKT Dawid Charchut, 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 85 lok.21.Przedmiotowe zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przesłania dowodu zakupu jeśli inne okoliczności wskazują iż osoba dokonująca reklamacji towaru dokonała jego zakupu w Sklepie. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 5 (pięć) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki pocztowej reklamowanego towaru. Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Dalsze roszczenia są wykluczone.

UWAGA! Konieczne jest podanie numeru zamówienia!

31. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika lub uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika.

32. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

33. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

34. W zakresie reklamacji składanych przez Kupujących nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ograniczenie odpowiedzialności

35. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.

Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta ,których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.

Przetwarzanie danych osobowych

36. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez VITAL PROJEKT Dawid Charchut w Warszawie w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez VITAL PROJEKT Dawid Charchut zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

37. Składając zamówienie w serwisie internetowym www.wzaufaniu.pl, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych Sklepu.

38. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

39. VITAL PROJEKT Dawid Charchut Zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą klienci serwisu internetowego www.wzaufaniu.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

40. VITAL PROJEKT Dawid Charchut dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu www.wzaufaniu.pl, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w Serwis osób trzecich.

Znaki towarowe

41. Wszelkie nazwy i logo Sprzedającego oraz związane z nimi nazwy, znaki produktu i slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi naszymi lub naszych licencjodawców

Polityka prywatności

Cookies

Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Postanowienia końcowe

42. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej (np. InternetExplorer) oraz posiadanie konta poczty e-mail.

43. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a spółką VITAL PROJEKT Dawid Charchut. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

44. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

45. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 roku.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wzaufaniu.pl.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl